Verantwoording van de coaches

In november 2006 zijn we gestart met de introductie van het onderwerp van onze site: ‘De teek’. Het idee was afkomstig van Alexander. De leerlingen zijn al bekend met ‘de tekenproblematiek’ omdat Marja de ziekte van Lyme heeft opgelopen door een tekenbeet.

Na het brainstormen over het onderwerp en het maken van een gedachtenspin zijn de kinderen aan de slag gegaan. Ze mochten kiezen over welk onderwerp ze informatie wilden opzoeken en verwerken. Meestal waren dat groepjes van 2 à 3 kinderen.

Bijna iedere dinsdagmiddag werd er een uurtje gewerkt aan de site. De ene week zat de helft van de groep in het computerlokaal achter de computer. De rest was in het lokaal aan het werk. Zij hadden folders, boekjes, brochures en kopieën van internet ter beschikking. Ook werden er tekeningen gemaakt. Dit wisselde elke week. Er zijn namelijk per keer niet meer dan 15 computers beschikbaar.

De coaches hebben de kinderen begeleid bij het zoeken van info, tips gegeven, gestuurd waar nodig enz. Dit was vooral de taak van Marja.  Alexander begeleidde bij het daadwerkelijk opbouwen van de site. Voor we hieraan begonnen heeft hij klassikale instructie gegeven over de werking van het daarvoor gebruikte programma.

Grote problemen hebben zich niet voorgedaan. Blijkbaar hebben we geleerd van de vorige keren dat we meededen met de webwedstrijd Thinkquest! Wat wel opvallend is dat de kinderen het iedere keer weer lastig vinden om relevante informatie uit een groter geheel te halen en dat te verwerken tot een eigen verhaaltje. Met wat aanwijzingen is dat uiteindelijk toch wel gelukt. Bij de samenstelling van de groepjes is rekening gehouden met niveauverschillen, zodat de ‘sterkeren’ de ‘zwakkeren’ konden helpen.
Een klein, maar lastig probleem was dat sommige leerlingen vergeten waren op welke usb-stick ze hun informatie hadden opgeslagen. Alle usb-sticks zijn door ons voorzien van een nummer. Dat was dus zoeken!

We hebben met onze school al een aantal keren meegedaan met deze webwedstrijd. We doen dat omdat we het leuk vinden om een website te maken, maar ook en vooral omdat het een zinvolle bezigheid is. De kinderen leren er veel van op een leuke manier.

We hebben ook nog wat tips voor nieuwe coaches:

Gebruikte software:

Ik had het bij deze site vrij gemakkelijk. Ik hoefde alleen het technische gedeelte van de site in de gaten te houden. Voordat we de site gingen bouwen heb ik klassikaal m.b.v. een beamer aan alle kinderen het programma Frontpage uitgelegd. Deze site is dan ook met Frontpage gebouwd. De kinderen kunnen al goed met Word werken en daardoor was het werken met Frontpage niet zo heel erg moeilijk. Alleen op het laatst heb ik geholpen met het maken van de links op de index-pagina. Verder heb ik geholpen met het plaatsen van een aantal scripts en het plaatsen van het gastenboek. Daarnaast heb ik de site op de server van ThinkQuest geplaatst. Een groot compliment dus voor de kinderen!

Alexander Wieringa & Marja Visser 20 maart 2007

Sluit dit venster